Chùa Cầu Hội An

Chùa Cầu không đơn giản là hình ảnh biểu tượng của Hội An, đây còn là minh chứng sinh động…

The Journey Begins

Thanks for joining me! Good company in a journey makes the way seem shorter. — Izaak Walton